ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
הגדל טקסטהקטן טקסט

בעלי תפקידים

נשיאה - השופטת (בדימוס)

צפורה ברון

 

יושב ראש - מרדכי וירשובסקי

מנכ"ל - עמוס רון

יועץ משפטי - עו"ד עמי שחף

יו"ר אגודת הידידים בישראל  -

רעיה יגלום

נשיא אגודת הידידים בארה"ב
 - יצחק פרלמן

יו"ר אגודת הידידים בארה"ב

מרלין פוסט

י

האתר אינו אחראי לתוכן האמור ו/או הפרסום באתר. אין להסתמך על האמור באתר לשום עניין אלא על החוק, התקנות והפסיקה בלבד. לייעוץ משפטי אישי נא לפנות לארגון הגג. אתר זה פועל על מערכת שופ פקטורי
Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, רח' אבן גבירול 30, לונדון מיניסטור, ת"א מיקוד 64078, טל: 03-5238799 , 03-5273757 פקס: 03-5240265 כל הזכויות שמורות לארגון הגג(C)