ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
הגדל טקסטהקטן טקסט

הודעות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

הודעות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

06.05.2002
אתר הכנסת

המוסד לביטוח לאומי יפעל לשילוב הדיונים בהכרה בפגיעה בעבודה עם הדיונים בנושא תשלום דמי תאונה לשם פישוט ההליכים בטיפול בתביעות אלה.
תאריך: כ"ד אייר תשס"ב, (6/5/2002)
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות ח”כ דוד טל, החלה את דיוניה בהכנה לקריאה שניה ושלישית של הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- מועד תשלום דמי פגיעה) של ח”כ משה גפני. יוזם הצעת החוק, ח”כ משה גפני, ציין שיזם את הצעת החוק בשל העובדה שבמקרים רבים מתמשך הטיפול בבקשה להכרה בתאונות כתאונות עבודה, חודשים רבים, שבהם בעצם לא משולמת גמלה לנפגע. הצעתו הנה לשלם מקדמות בזמן הבדיקה של זכאותו של התובע, על מנת שלא יישאר מחוסר הכנסות בתקופה זו. עו”ד רות הורן, היועצת המשפטית של המוסד לביטוח הלאומי, ציינה שהמוסד מתנגד להצעה כפי שהיא משני טעמים: 1. מה יקרה במידה והתביעה לתאונות עבודה לא תוכר והתובע יתבקש להחזיר את המקדמות שקיבל. 2. תשלום המקדמות עוד לפני ההכרה בזכאות עלול ליצור מצב של תביעות סרק. עם זאת, עו”ד הורן ציינה שהמוסד מכיר בתביעות התשלום לתובעים בתקופה שבה תביעתם נבדקת, ופועל לשילוב התביעות לדמי פגיעה ולתאונות עבודה, כך שמי שלא יוכר כנפגע בעבודה יוכל לקבל דמי פגיעה בשלושת החדשים הראשונים שלאחר התביעה; במהלכם יקבל התובע מידע האם אינו זכאי להכרה כנפגע בעבודה ובקשתו תיבדק במקביל כבקשה לדמי תאונה. גב` לאה מנצורי, מנהלת תחום נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, ציינה שבמחצית מהמקרים , אורך הטיפול בתביעה פחות מחודש. בסיכום הדיון סיכמו ח”כ דוד טל, יו”ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, וח”כ משה גפני, יוזם החוק,כי ההצעה ברוח ההסכמות שגובשו בוועדה תועלה בדיון נוסף בתוך חודש.

06.05.2002
אתר הכנסת

המוסד לביטוח לאומי יפעל לשילוב הדיונים בהכרה בפגיעה בעבודה עם הדיונים בנושא תשלום דמי תאונה לשם פישוט ההליכים בטיפול בתביעות אלה.
תאריך: כ"ד אייר תשס"ב, (6/5/2002)
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות ח”כ דוד טל, החלה את דיוניה בהכנה לקריאה שניה ושלישית של הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- מועד תשלום דמי פגיעה) של ח”כ משה גפני. יוזם הצעת החוק, ח”כ משה גפני, ציין שיזם את הצעת החוק בשל העובדה שבמקרים רבים מתמשך הטיפול בבקשה להכרה בתאונות כתאונות עבודה, חודשים רבים, שבהם בעצם לא משולמת גמלה לנפגע. הצעתו הנה לשלם מקדמות בזמן הבדיקה של זכאותו של התובע, על מנת שלא יישאר מחוסר הכנסות בתקופה זו. עו”ד רות הורן, היועצת המשפטית של המוסד לביטוח הלאומי, ציינה שהמוסד מתנגד להצעה כפי שהיא משני טעמים: 1. מה יקרה במידה והתביעה לתאונות עבודה לא תוכר והתובע יתבקש להחזיר את המקדמות שקיבל. 2. תשלום המקדמות עוד לפני ההכרה בזכאות עלול ליצור מצב של תביעות סרק. עם זאת, עו”ד הורן ציינה שהמוסד מכיר בתביעות התשלום לתובעים בתקופה שבה תביעתם נבדקת, ופועל לשילוב התביעות לדמי פגיעה ולתאונות עבודה, כך שמי שלא יוכר כנפגע בעבודה יוכל לקבל דמי פגיעה בשלושת החדשים הראשונים שלאחר התביעה; במהלכם יקבל התובע מידע האם אינו זכאי להכרה כנפגע בעבודה ובקשתו תיבדק במקביל כבקשה לדמי תאונה. גב` לאה מנצורי, מנהלת תחום נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, ציינה שבמחצית מהמקרים , אורך הטיפול בתביעה פחות מחודש. בסיכום הדיון סיכמו ח”כ דוד טל, יו”ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, וח”כ משה גפני, יוזם החוק,כי ההצעה ברוח ההסכמות שגובשו בוועדה תועלה בדיון נוסף בתוך חודש.


© כל הזכויות שמורות, 2002, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.ilהאתר אינו אחראי לתוכן האמור ו/או הפרסום באתר. אין להסתמך על האמור באתר לשום עניין אלא על החוק, התקנות והפסיקה בלבד. לייעוץ משפטי אישי נא לפנות לארגון הגג. אתר זה פועל על מערכת שופ פקטורי
Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, רח' אבן גבירול 30, לונדון מיניסטור, ת"א מיקוד 64078, טל: 03-5238799 , 03-5273757 פקס: 03-5240265 כל הזכויות שמורות לארגון הגג(C)