ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
הגדל טקסטהקטן טקסט

רישום דוחות חנייה לנכים בעלי תג נכה

 

11.   רישום דוחות חנייה לנכים בעלי תג נכה

1.    המתלונן הגיש לנציבות תלונות הציבור (להלן - הנציבות) תלונה על משטרת ישראל ועל משרד התחבורה. ואלה פרטי התלונה:

(א)      המתלונן הוא נכה שקיבל תג נכה לרכבו, הניתן על פי החוק לנכה שהוכר כזכאי לכך, והמתיר לו לחנות במקומות שהחניה בהם אסורה לכלל הציבור.

(ב)      ביום 12.11.00 נגרר רכבו של המתלונן על ידי המשטרה, כאשר חנה בשטח נמל התעופה בן גוריון במקום המותר לחניית נכים, למרות שעל הרכב היה תג הנכה. המתלונן נאלץ לכתת רגליו כדי לאתר את המקום אליו נגררה מכוניתו ואף לשלם עבור גרירתה.

התברר למתלונן, שרכבו נגרר מאחר שאין הוא מופיע ברישומי המשטרה כרכב המשמש נכה (להלן - רכב נכה).

2.    בירור הנציבות העלה כדלקמן:

(א)      חוק חנייה לנכים, התשנ"ד-1993 (להלן - חוק חנייה לנכים), קובע, כי מי שניתן לו תג נכה רשאי להחנות את רכבו, הנושא את התג, במקום שאין החנייה מותרת בו, בהתקיים התנאים שנקבעו בחוק, ובסייגים שנקבעו בו.

בתוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, נקבע תעריף בשיעור מופחת של האגרה השנתית בעד רישיון לרכב הרשום על שם נכה ובן-זוגו (להלן - אגרת נכה).

בנציבות תלונות הציבור התקבלו תלונות דומות נוספות של נכים, שעל רכבם היו תגי נכה, אך למרות זאת נרשמו להם דוחות חנייה על ידי המשטרה ורשויות החנייה העירוניות, על חנייה במקומות שהחנייה בהם מותרת לנכים.

(ב)      הבירור במשרד התחבורה העלה כדלקמן:

במשרד התחבורה לא קיים מאגר מידע על כל בעלי תג נכה. משרד התחבורה מנהל קובץ מידע, שבו מצויין לגבי כל רכב, סכום אגרת רישיון הרכב ששולמה עבורו (להלן - קובץ הרכב). מעיון בקובץ הרכב ניתן איפוא ללמוד, מי הם הנכים ששילמו אגרת נכה.

מי שזכאי לשלם אגרת נכה זכאי גם לקבלת תג נכה, אולם לא כל מי שזכאי לתג נכה, זכאי גם לשלם אגרת נכה. ישנם נכים הזכאים לתג נכה, אשר משלמים את מלוא אגרת רישוי הרכב, ולפיכך אינם מזוהים כנכים בקובץ הרכב, אשר יכול להצביע, כאמור, רק על נכים ששילמו אגרת נכה.האתר אינו אחראי לתוכן האמור ו/או הפרסום באתר. אין להסתמך על האמור באתר לשום עניין אלא על החוק, התקנות והפסיקה בלבד. לייעוץ משפטי אישי נא לפנות לארגון הגג. אתר זה פועל על מערכת שופ פקטורי
Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, רח' אבן גבירול 30, לונדון מיניסטור, ת"א מיקוד 64078, טל: 03-5238799 , 03-5273757 פקס: 03-5240265 כל הזכויות שמורות לארגון הגג(C)