הרפורמה – קווים לדמותה

במסגרת זו אנסה להבהיר מעט את העובדות הסיבות והתוצאות לרפורמה המשפטית, את השאלה אם זה טוב או לא אשאיר לשיקול הדעת של הקורא. לא אכנס לפלפולים משפטיים ואסתפק בהצבעה על עובדות ועובדות בלבד. ואת המסקנה הנלמדת מהעובדות אשאיר לקורא. לסבר את האוזן: האמרה כי הרפורמה היא "הפיכה משטרית" –  איננה עובדה!  זו מסקנה שהחובה על מי הטוען כך להביא ולהצביע על העובדות שמהם ניתן להסיק את המסקנה הזו.  

ישראל היא מדינה דמוקרטית: זו עובדה. הואיל ובדמוקרטיה העם הוא זה שבוחר את המנהיגים ובאמצעותם נקבעת השליטה בכל ענפי החיים. כמו חינוך, בטחון, כלכלה, תרבות, ועוד.

ישראל היא מדינת חוק: אף זו עובדה. החברה בישראל מתנהלת באמצעות מערכת החוקים. ואת החוקים קובעים נבחרי הציבור קרי הכנסת. כך אפוא אין לפטר עובד אלה לפי הקבוע בחוק (מערכות הסכמי העבודה מהווים חלק מהחוק). המשטרה איננה יכולה לעצור אדם אלא על פי החוק וכהנא.

אין סמכות ללא אחריות : הסמכות הניתנת לחברי הכנסת לחוקק חוקים ובכך לקבוע לעם את כללי ההתנהגות, מטילה עליהם גם אחריות. והעם יכול ורשאי בכל מערכת בחירות להחליף את נבחריו. ולבטל את הסמכות שניתנה להם.

בג"צ – האם מוסמך בחוק לבטל חוקים. ואם כן האם יישא באחריות?  בקצרה ולעניין ועל פי העובדות התשובה היא לא לשתי השאלות. את כל עניין הסמכות קבע בג"צ לא מלשונו של החוק אלא בפלפולי משפט ומילים. אין לך בחוק שום הוראה מפורשת המתירה לבג"צ לפסול את חוקי הכנסת. ולתוצאות הפסילה, תהיה אשר תהיה –  בג"צ לא נושא בשום אחריות. ולא ניתן לפטר שופט בגין אפשרות של תוצאה הרסנית של פסילת החוק.

העובדה התוצאתית של פסילת חוקי הכנסת על ידי בג"צ היא למעשה העברת הסמכות להחליט אם חוק הוא "חוקי" אם לא למספר מצומצם של שופטים ולא לעם.  העם קרי הכנסת תחוקק ובג"צ נטל סמכות לעצמו  לקבוע אם החוק ראוי.

 ויש לצין – השופטים לא נבחרו על ידי העם (כפי המקובל בדמוקרטיות אחרות) אלא מונו על ידי ועדה .

העובדה התוצאתית הנוספת היא כי החלטה של פורום שופטים לא נבחר – איננה דמוקרטית. זו לא החלטת ובחירת העם אלא של קומץ בני אדם שמונו לתפקיד שפיטה.  דמוקרטיה זה לא כעובדה פשוטה.

מטרת הרפורמה המשפטית:  בקליפת אגוז – הרפורמה המשפטית נועדה להחזיר לעם ולכנסת את הסמכות לקבוע את החוק בישראל.  סמכות אותה נטל בג"צ לעצמו וכאמור ללא הוראת חוק מפורשת ובלי שיהיה לו אחריות בצידה.

ועובדה נוספת:  – גם דבר חקיקה זה  (הרפורמה המשפטית) שנעשה בסמכות מלאה של הכנסת, וכחוק, נפסל על ידי בג"צ.

עד כאן ובקליפת אגוז מספר עובדות. את המסקנה האם טוב או רע כי בג"צ יהיה הפוסק האחרון לגבי חוקי מדינת ישראל אשאיר לכל אחד להחליט.

מה גילך?

שאלון זכאות לבדיקת התאמה